Apoštoli, Evanjelisti a apoštolom rovní - siscms

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Apoštoli, Evanjelisti a apoštolom rovní

Ikonopis > Nápisy na ikonách

Obsah

1. Dvanásť apoštolov Evanjelisti

2. Matúš
3. Marek
4. Lukáš
5. Ján
Texty na Evanjeliách sv. apoštolov

6. Peter, Pavol, Andrej, Bartolomej, Jakub, Juda Tadeáš, Šimon, Filip, Tomáš, Jakub Alfejov
Apoštolom rovní
7. Cyril a Metod
8. Kliment, Naum, Gorazd, Sáva, Angelár
9. Konštantin a Elena
10. Mária Magdaléna

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky