Výstavy - siscms

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výstavy

Aktivity

Výstava PFARRE KRIM - Viedeň, Rakúsko 29.4.2014

Svidník ,Polsko - Sanok
Členovia spolku navštívili múzeum v Sanoku,Polsko 2011 a Svidník.

Výstava ikon- Spišská Nová Ves, Národopisné múzeum Smižany, 6.12.2011-14.2.2012

Výstava ikon- Kúty, 25.7.2009- 9.8.2009, Obecný úrad
Výstava sa konala ako sprievodné podujatie Gorazdových dní.

Výstava ikon- Trebišov, 22.5.2009- 1.6.2009, Regionálne osvetové stredisko
Výstava sa konala ako sprievodné podujatie Gorazdových dní.

Výstava ikon- Košice, 14.11.2008- 1.2.2009, Východoslovenská galéria

V tomto období pri príležitosti 10. výročia od založenie SISCMS prebieha výstava ikon našich dvanástich ikonopiscov. Ikony môžete prí precítiť vo výnimoenej atmosfére za sprievodu byzantských spevov a vône kadidla. K návšteve Vás možno presvedčia aj tieto obrázky z vernisáže. Výstava sa organizovala v spolupráci s Magistrátom mesta Košice a Východoslovenskou galériou. SISCMS týmto ďakuje za pomoc pri organizovaní magistrátu, p. Helene Bartekovej z oddelenia kultúry, p. PhDr. Márii Kostičovej, riaditeľke galérie, kurátorovi výstavy o. Michalovi Hospodárovi a primátorovi mesta Košice Ing.Františkovi Knapíkovi.

Na záver výstavy spolok venuje ikonu sv. apoštolov Cyrila a Metoda mestu Košice,ako znak podpory cyrilo-metodskej tradície. Ikonu napísala Mária.

Na výstave sa zú
častnili: Vincent Luca, o.Robert Demko, Emília Dankovčíkova, Jana Lengvarská, Vladimír Seman, Mariana Šatná, Rastislav Timko, Rastislav Róka, Miltáková Mária, Gabriela Timková, Demeterová Mária, Dzurjaniková Blažena.

foto: Kornel Dionýs Rokický

Na záver výstavy sa konala aj beseda s pani Máriou Spoločníkovou na tému Ikona - okno do neba. V rámci prednášky vystúpila aj pani Dankovčíková, ktorá prítomným objasnila stručnú históriu ikonopisu na našom území a ciele a históriu nášho spolku. Zároveň odovzdala ikonu sv. Cyrila a Metoda primátorovy mesta Košice p. Knapíkovy. Mesto na oplátku darovalo galérii a p. Dankovčíkovej knihu o sv. Alžbete, ktorú napísala p. Spoločníková.
Túto prednášku zorganizovala galéria za
čo by sme sa im chceli poďakovať.

Výstava ikon- Prešov, 16.2.2008- 5.3.2008, Krajské múzeum
Výstava sa konala pri príležitosti
- takej významnej pre našu gréckokatolícku cirkev - intronizácie o. arcibiskupa Jána Babjaka - prešovského metropolitu, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov nášho spolku. Na vernisáži sa zúčastnili mnohí významní hostia. Táto výstava sa konala v spolupráci s Arcibiskupským úradom v Prešove a bola dôstojným sprievodným podujatím tejto historickej chvíle pre našu cirkev, pretože ikona je jej dôležitou súčasťou.

foto: Kornel Dionýs Rokický

Výstava ikon- Spišská Nová Ves, 5.12.2007- 15.1.2008, Múzeum Spiša
Na výstave sa zú
častnili: Vincent Luca, o.Robert Demko, Emília Dankovčíkova, Jana Lengvarská, Milan Kušnír, Mariana Šatná, Rastislav Timko, Rastislav Róka

Pri príležitosti vernisáže odovzdal Vincent Luca primátorovi mesta ikonu sv. Cyrila a Metoda. Tento dar má slúži
ť občanom mesta aby si pripomínali odkaz, ktorý nám zanechali sv. Cyril a Metod v našej kultúre.

foto: Kornel Dionýs Rokický

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky